2F_Building

樓層介紹-8F

      |   1F   |   2F   |  3F   |   4F   |   5F   |   6F   |   7F   |   8F   |

照片

  • 5G毫米波通訊研發中心
  • 友訊交大聯合研發中心
  • 交大腦科學研究中心
  • 認知與科學學習實驗室
  • 電化教學研究中心
  • 資訊應用與安全資源中心
  • Connectivity lab.
  • 交大與工研院聯合研發中心
  • 高階繪圖與立體視訊基礎技術研發中心
  • 電腦視覺研發中心

 

(Visited 420 times, 1 visits today)